Evaluatie Bewustwordingsproject Binnenmilieu Basisscholen

Een goede luchtkwaliteit in schoolgebouwen is belangrijk voor de gezondheid van leerlingen en leerkrachten. Ook de schoolprestaties zijn beter bij leerlingen op basisscholen met goed geventileerde lokalen. In opdracht van de ministeries IenM (Infrastructuur en Milieu) en OCW (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) coördineerde GGD GHOR Nederland daarom van 2008 t/m 2013 het project ‘Bewustwording Binnenmilieu Basisscholen’.

Doel was op basisscholen een gezond binnenmilieu te bevorderen via 1) het op gang brengen van een bewustwordingsproces en 2) het bevorderen van betere ventilatie van schoollokalen, niet alleen tijdens het project, maar ook daarna. De regionale GGD’en voerden het bewustwordingsproject uit, via de zogenoemde ééndagsmethode. De GGD beoordeelde op één dag systematisch het binnenmilieu van een basisschool en voerde een indicatieve CO2-meting uit (CO2-concentratie is een indicator voor luchtkwaliteit).

GGD GHOR Nederland vroeg Pallas een evaluatieonderzoek uit te voeren naar het effect van het bewustwordingsproject. Voor dit onderzoek voerden we deskresearch uit, gecombineerd met kwantitatief en kwalitatief onderzoek. Via deskresearch brachten we onder andere initiatieven in Nederland ter bevordering van een gezond binnenmilieu in kaart. De 4.300 basisscholen die in het kader van het bewustwordingsproject door GGD-en waren bezocht vroegen we een internetsurvey (kwantitatief onderzoek) in te vullen. Aanvullend hielden we met een aantal scholen telefonische interviews (kwalitatief onderzoek) voor verdieping van een aantal aspecten die naar voren kwamen uit de internetsurvey. De data uit het kwalitatieve en kwalitatieve onderzoek analyseerden we respectievelijk met SPSS en software voor kwalitatieve data-analyse.

De onderzoeksresultaten beschreven we in een rapport voor GGD GHOR Nederland en de ministeries van IenM en OCW. Dit staat online op het GGD GHOR Kennisnet.

Opdrachtgever:

GGD GHOR Nederland

Deel dit artikel

Publicatie:

J Eeuwijk, K Kochems, DA Smilde-van den Doel. Evaluatie Bewustwordingsproject ‘Binnenmilieu Basisscholen’. Rotterdam: Pallas, 2014

Bekijk deze publicatie

Op de hoogte blijven?

Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief. We houden u een aantal maal per jaar op de hoogte van recente projecten en ontwikkelingen.

Aanmelden nieuwsbrief ››

Social Media

Blijf op de hoogte door ons te volgen!

Contact

Millennium Tower
Unit 26.18 of 26.17
Weena 690
3012 CN Rotterdam


Door de huidige situatie met het coronavirus zijn we telefonisch slecht bereikbaar. Neem contact op per e-mail.
Telefoon +31 (0)10 447 44 49
E-mail info@pallashrc.com

Scroll naar boven