Raadpleging stakeholders van crisisbeheersing in de publieke gezondheidszorg

Om tot een onderbouwd besluit te komen over het opzetten of stimuleren van praktijkgericht onderzoek, kunnen haalbaarheid en draagvlak verkend worden via het consulteren van stakeholders. Een voorbeeld is de raadpleging die Pallas begeleidde omtrent academisering van crisisbeheersing in de publieke gezondheidszorg. 

Binnen het ZonMw-programma “Academische Werkplaatsen Publieke Gezondheid” (AWPG) voerden AWPG-en onderzoeken uit op o.a. de thema’s infectieziekten, epidemiologie, jeugdgezondheidszorg, gezondheidsbevordering en medische milieukunde. Een AWPG is een gestructureerde samenwerking, tussen GGD(en) en universitaire afdeling(en), eventueel in combinatie met één of meer buitenuniversitaire kennisinstituten. Binnen deze organisatievorm werken mensen uit beleid, onderzoek en praktijk samen aan volksgezondheidsvraagstukken uit de praktijk en geven hiermee een stimulans aan de academisering (meer evidence-based werken) van de publieke gezondheid. Binnen het programma was ook het thema ‘Crisisbeheersing in de publieke gezondheidszorg’ benoemd. Dit omvat het geheel van (zorg)maatregelen en voorzieningen die organisaties treffen ter voorbereiding op, ten tijde van en na afloop van een crisis (regionaal en/of nationaal) ter waarborging van de openbare gezondheid.

Om tot een besluit te kunnen komen over het mogelijk opzetten van een AWPG Crisisbeheersing besloot ZonMw een traject te starten om de haalbaarheid van academisering van crisisbeheersing in Nederland en de uitvoering hiervan te verkennen. Dit in continue samenwerking met stakeholders uit het veld. Pallas begeleidde dit gehele traject waarvoor we ook diverse bijeenkomsten organiseerden:

  1. Interactieve expertbijeenkomst voor raadpleging van het veld van de crisisbeheersing voor verkenning van kader en mogelijkheden tot academisering;
  2. Interviews en deskresearch voor de inhoudelijke invulling en bijbehorende randvoorwaarden voor academisering;
  3. Werkgroepbijeenkomsten met stakeholders voor beantwoording van een aantal openstaande vragen;
  4. Match-makingmeeting voor verbinden van partijen, in kaart brengen van relevante thema’s en het ontwikkelen van een subsidieoproep voor projectideeën;
  5. Invitational conference met interactieve programmaonderdelen en workshops voor een update van het veld van de crisisbeheersing.

Het traject combineerde tal van methodieken die geleid hebben tot inzicht in de toen heersende situatie en visies van stakeholders binnen de crisisbeheersing, verhoogde intrinsieke motivatie en draagvlak voor academisering, verbinding van partijen, en benodigde impulsen om academisering te stimuleren. Dit heeft op termijn geleid tot een AWPG Crisisbeheersing (Academic Network for Applied Public Health and Emergency Management).

Opdrachtgever:

ZonMw

Deel dit artikel

Op de hoogte blijven?

Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief. We houden u een aantal maal per jaar op de hoogte van recente projecten en ontwikkelingen.

Aanmelden nieuwsbrief ››

Social Media

Blijf op de hoogte door ons te volgen!

Contact

Millennium Tower
Unit 26.18 of 26.17
Weena 690
3012 CN Rotterdam


Door de huidige situatie met het coronavirus zijn we telefonisch slecht bereikbaar. Neem contact op per e-mail.
Telefoon +31 (0)10 447 44 49
E-mail info@pallashrc.com

Scroll naar boven