Expertconsultatie voor optimalisatie tuberculosebestrijding

diensten kwalitatief onderzoek pallas health research and consultancy header

In Nederland is het voorkomen van tuberculose (TB) sterk afgenomen. Wel komt TB nog relatief vaak voor bij specifieke groepen, zoals immigranten. Nederland heeft een goed tuberculosebestrijdingsprogramma dat bestaat uit diverse activiteiten, zoals screening van risicogroepen, bron- en contactonderzoek, vaccinatie en behandeling onder toezicht. De organisatie van de Nederlandse TB-bestrijding ging veranderen en de vraag was of alle onderdelen van het bestaande programma nog voldoende effectief waren.

In samenwerking met het KNVC Tuberculosefonds, RIVM en GGD’en werkte de afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg (MGZ) van het Erasmus MC binnen een ZonMw-project aan een geïntegreerd kosteneffectiviteitsmodel voor TB-preventiestrategieën. Doel was om kosteneffectiviteitsanalyses (KEA) van combinaties van TB-bestrijdingsactiviteiten uit te voeren, die toekomstige beleidsontwikkelingen zouden kunnen onderbouwen voor de optimalisatie van het Nederlandse tuberculose-bestrijdingsprogramma.

Voordat dergelijke analyses konden worden uitgevoerd, zijn experts geconsulteerd over de opbouw, input en toepassing van het kosteneffectiviteitsmodel. Pallas gaf als onafhankelijke partij deze expertconsultatie vorm.

De expertconsultatie bestond uit drie fasen, waarbij Pallas verschillende kwalitatieve technieken inzette:

  1. Individuele semigestructureerde interviews met sleutelfiguren. Op basis hiervan hebben we de vraagstellingen aangescherpt.
  2. Focusgroepen met experts afkomstig uit beleid & management, onderzoek en praktijk met discussies over thema’s relevant voor het kosteneffectiviteitsmodel, zoals het natuurlijke beloop van TB, risicogroepen, kosten van TB-bestrijding en toekomstige technologische, epidemiologische en organisatorische scenario’s binnen de TB-bestrijding.
  3. Plenaire (interactieve) bijeenkomst voor alle betrokken partijen waarin de ontwikkeling en toepasbaarheid van het kosteneffectiviteitsmodel zijn besproken, inclusief de inzichten die via de focusgroepen waren opgedaan.

De resultaten analyseerden we en vatten we samen in een rapport. De expertconsultatie gaf de projectgroep veel inzicht in de aspecten van TB en TB-bestrijding waarmee rekening moet worden gehouden bij de ontwikkeling van het kosteneffectiviteitsmodel en het uitvoeren van de analyses. Door experts te consulteren kon het model worden geoptimaliseerd en werden de resultaten meer gedragen door alle betrokken partijen.

Opdrachtgever:

Erasmus MC

Deel dit artikel

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Lees meer

Sluiten