Analyse interviews en focusgroepen over Gezonde School

diensten kwalitatief onderzoek pallas health research and consultancy header

Gezonde School is een samenwerkingsverband van landelijke en regionale organisaties voor het versterken van gezondheidsbevordering in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs (Mbo). GGD’en ondersteunen en begeleiden scholen bij het uitvoeren van de Gezonde School-aanpak.

Doorontwikkeling Gezonde school-methode

Pallas verrichte kwalitatief onderzoek naar de ervaringen met de Gezonde School Methode (GSM). De GSM is een praktische werkwijze voor scholen om structureel en samenhangend aan gezondheidsbeleid en gezondheidsbevordering te werken. Pallas analyseerde diepte-interviews en focusgroepen met scholen, GGD-en en OnderwijsBegeleidingsDiensten, gehouden door het RIVM in het kader van doorontwikkeling van de Gezonde School Methode. We gebruikten hierbij software voor kwalitatieve data-analyse. In een eindrapportage beschreef Pallas de ervaringen met de methode, succesfactoren en knelpunten bij het werken met de methode, en aanbevelingen van de respondenten ter verbetering van de methode.

Ontwikkeling Vignet Gezonde School

Het vignet Gezonde School is een kwaliteitskeurmerk voor scholen die werken aan het verbeteren van de gezondheid van hun leerlingen. Voor de ontwikkeling van dit vignet en andere Gezonde School-producten (handleiding, overzichten met erkende leefstijlinterventies) voerde Pallas kwalitatief onderzoek uit. Via focusgroepen legden we concepten van de producten voor aan GGD-professionals (zoals GB-functionarissen -  gezondheidsbevordering), en enkele vertegenwoordigers van basisscholen. De focusgroepen vonden plaats in vijf regio’s in Nederland. Pallas analyseerde de inbreng uit de focusgroepen en stelde een rapportage op. De uitkomsten zijn door het RIVM (CGL) gebruikt voor het zo goed mogelijk laten aansluiten van de producten bij de wensen en behoeften van de gebruikers.

Opdrachtgever:

RIVM – Centrum voor Gezond Leven

Deel dit artikel

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Lees meer

Sluiten