Delphi-onderzoek naar kostenontwikkeling implantaatgedragen gebitsprothesen

diensten kwalitatief onderzoek pallas health research and consultancy header

Om inzicht te krijgen in de factoren die de kostenontwikkeling van implantaatgedragen gebitsprothesen beïnvloeden en welke maatregelen ‘gepast gebruik’ van deze zorg bevorderen, voerde Pallas een gemodificeerd Delphi-onderzoek uit.

In twee schriftelijke ronden legden we vragenlijsten voor aan 19 experts, waaronder beleidsmakers, zorgverleners (tandartsen, kaakchirurgen, kaakchirurg-implantologen, tandarts-implantologen en tandprothetici) en vertegenwoordigers van tandheelkundige en chirurgische beroepsverenigingen, vijf zorgverzekeraars/ZN en een patiëntenorganisatie. De eerste ronde was gericht op een zo breed mogelijke inventarisatie van informatie, standpunten en visies omtrent de kostenontwikkeling en toepassing van de gebitsprothesen. We legden de experts open vragen en stellingen voor, waarbij we steeds vroegen naar onderliggende argumentatie voor factoren en maatregelen. In de tweede ronde vroegen we het expertpanel via stellingen aan te geven welke mogelijke maatregelen de kostenontwikkeling en ‘gepast gebruik’ van implantaatgedragen gebitsprothesen zouden kunnen bevorderen. Deze stellingen waren gebaseerd op de resultaten uit de eerste ronde. Voor de analyse van alle verzamelde gegevens gebruikten we software voor kwalitatieve data-analyse.

De resultaten van elke Delphi-ronde verwerkten we in conceptrapportages die aan het expertpanel zijn voorgelegd voor feedback en aanvullingen. Deze conceptrapportages verwerkten we in een eindrapportage.

Opdrachtgever:

College voor Zorgverzekeringen (nu Zorginstituut Nederland)

Deel dit artikel

Publicatie:

De opdrachtgever gebruikte de resultaten van het Delphi-onderzoek voor een advies over implantaatgedragen gebitsprothesen voor de minister van VWS, zie de website van Zorginstituut Nederland.

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Lees meer

Sluiten