Psychosociaal welbevinden middelbare scholieren na cafébrand Volendam

diensten health surveys pallas health research and consultancy header

De cafébrand in Volendam (2000/2001) had voor jongeren in Volendam grote gevolgen. Tien maanden na de brand werd het Signaleringsonderzoek Middelbare Scholieren Volendam opgezet om scholieren op te sporen die na de cafébrand mogelijk verwerkingsproblemen hadden en hen in contact te brengen met hulpverlening. Het onderzoek is uitgevoerd onder 1.514 jongeren via op school afgenomen vragenlijsten, o.a. de Youth Self Report (YSR) en de Schokverwerkingslijst voor Kinderen (SVLK). Ook de mentoren van de leerlingen vulden een vragenlijst in over gesignaleerde gedragsverandering bij de jongeren.

Aangezien verschillende onderzoeken na de cafébrand een toename vonden van psychische problemen en gedragsproblemen onder jongeren die bij de brand betrokken waren, is vierenhalf jaar na de brand een vervolgonderzoek uitgevoerd. Doel hiervan was het in kaart brengen van de langetermijneffecten van de cafébrand in de vorm van omvang van psychosociale problemen, gezondheidsproblemen en middelengebruik en inzicht in het sociale netwerk waarbinnen jongeren hulp zoeken. Dit onderzoek is uitgevoerd onder 1.276 jongeren (15-18 jaar) via o.a. de Youth Self Report en de GGD Jongerenenquête.

Pallas voerde beide onderzoeken volledig uit, van onderzoeksdesign, dataverzameling, statistisch data-analyse tot het schrijven van rapport, publiekssamenvatting en wetenschappelijk artikel.

Opdrachtgever:

GGD Zaanstreek Waterland

Deel dit artikel

Publicatie:

Van Nooijen Kooij GAM, Wolleswinkel-van den Bosch JH. Verwerkingsproblemen bij jongeren na de cafébrand in Volendam. Tijdschrift voor Jeugdgezondheidszorg 2005;37:82-87. 

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Lees meer

Sluiten