Internetsurveys naar (in)directe kosten otitis media

diensten health surveys pallas health research and consultancy header

Otitis media (middenoorontsteking) is een kinderziekte die meestal onschuldig is, maar veel voorkomt. De kosten van deze ziekte voor de samenleving worden voor een groot deel gevormd door verloren werkdagen en verlies van arbeidsproductiviteit bij de ouders. Naar de omvang van deze indirecte kosten was weinig onderzoek gedaan.

Pallas verzamelde via een internetsurvey onder ouders met kinderen (< 5 jaar) in België, Duitsland, Frankrijk, Italië, Nederland, Spanje het het Verenigd Koninkrijk informatie over de directe (medische) en indirecte kosten van otitis media. We ontwikkelden de vragenlijst en verzamelden de data via een internetpanel. Over de verzamelde gegevens voerden we statistische data-analyses uit en we schreven een wetenschappelijk artikel.

De survey bestond uit de volgende onderwerpen: sociaal-demografische gegevens, karakteristieken van de ziekte, medische consumptie (zoals artsbezoek, ziekenhuisopnames, medicatie), productiviteitsverlies van ouders en reiskosten. Aan de ouders is gevraagd de survey in te vullen over de recentste ziekte-episode van hun jongste kind.

Voorkomen en duur otitis media-episodes

In totaal zijn 14.139 internetsurveys volledig ingevuld. Bij 2.489 van de ziekte-episoden zijn symptomen en/of een diagnose van otitis media gerapporteerd, variërend van 13,9% in Spanje tot 20,7% in België. De gemiddelde duur van een episode was 6,7-10,9 dagen en kinderen hadden in het afgelopen jaar gemiddeld 2,2-2,7 episodes.

Zorggebruik

Bij 71,7-98,5% van de kinderen met symptomen van otitis media is een arts geconsulteerd. De organisatie van de gezondheidszorg in een land bepaalt grotendeels de medische consumptie. In Nederland, Engeland, Frankrijk en België zijn er veel huisartsbezoeken, in Spanje veel Spoedeisende Hulp-bezoeken. Bij 3,6-8,8% van de kinderen met otitis media was ziekenhuisopname noodzakelijk (gemiddelde duur: 1,4-6,8 dagen). Ondanks het terughoudende beleid in een aantal landen in het voorschrijven van antibiotica bij otitis media, werd bij een groot deel van de kinderen met otitis media (60,8-87,1%) antibiotica voorgeschreven (voor Nederland en België gegevens niet voorhanden).

Verzuim en productiviteitsverlies

Om voor hun zieke kind te zorgen verzuimden ouders in 12,8-22,4% van de gevallen van otitis media gemiddeld 13-22 uur van een betaalde baan. Ouders met een onbetaalde baan verzuimden in 6,4-19,1% van de gevallen met gemiddeld 11-31 uur. Productiviteitsverlies op het werk werd in 23,0-62,4% van de gevallen gerapporteerd en verlies van vrije tijd in 44,8-68,1% van de gevallen. De kinderziekte otitis media heeft zo een aanzienlijke impact op de gezondheidszorg en de maatschappij. 

Opdrachtgever:

Farmaceutische industrie, Europa

Deel dit artikel

Publicatie:

Wolleswinkel-van den Bosch JH, Stolk EA, Francois M, Gasparini R, Brosa M. The health care burden and societal impact of acute otitis media in seven European countries: Results of an Internet survey. Vaccine 2010;28S:G39-G52.

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Lees meer

Sluiten