Gezondheidsonderzoek na rampen: te gebruiken vragenlijsten

diensten health surveys pallas health research and consultancy header

Gezondheidsonderzoek is één van de drie pijlers van het nazorgbeleid van VWS bij rampen en crises, naast het opzetten van een Informatie en Advies Centrum en het bevorderen van integrale psychosociale nazorg. In grote lijnen kan dit gezondheidsonderzoek na rampen en calamiteiten worden voorbereid. Een goede voorbereiding beperkt onder meer de tijd die nodig is om te bepalen welke instrumenten op welke momenten kunnen worden ingezet voor het meten van de gezondheidstoestand van (in)direct getroffenen. 

Doel van dit project was het bieden van een handreiking met een selectie van vragenlijstinstrumenten die na een ramp bij een gezondheidsonderzoek kunnen worden ingezet voor het meten van gezondheidsproblemen in het algemene en psychosociale domein.

Pallas inventariseerde en beoordeelde in samenwerking met een expertgroep vragenlijsten die bruikbaar zijn bij gezondheidsonderzoek na rampen onder volwassenen op het gebied van algemene gezondheid, lichamelijk onverklaarde klachten, vermoeidheid, slaap, angst, depressie, PTSS, woede, verslaving, zorg en voor gezondheidsonderzoek onder kinderen. We voerden deskresearch en literatuuronderzoek uit en raadpleegden deskundigen. Pallas is medeauteur van het rapport.

Opdrachtgever:

RIVM

Deel dit artikel

Publicatie:

Grievink L, De Vries M, Yzermans CJ, Van der Velden PG, Van den Berg B, Smilde-van den Doel DA. Gezondheidsonderzoek na rampen. Vragenlijsten voor algemene en psychosociale gezondheid. Bilthoven: RIVM, rapport 630940006, 2007.

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Lees meer

Sluiten