Functioneren basisscholieren voor en na vuurwerkramp Enschede

Pallas voerde een retrospectief onderzoek uit onder 720 basisscholieren in Enschede in het kader van de Monitoring Jeugd Studie van de Gezondheidsmonitoring Getroffenen Vuurwerkramp Enschede (GGVE). De vuurwerkexplosie veroorzaakte enorme schade, 22 personen overleden direct en meer dan 1000 mensen raakten gewond.

Op vijf basisscholen verzamelde Pallas uit vier schooljaren (voor en na de vuurwerkramp van 13 mei 2000) gegevens over het cognitief en sociaal-emotioneel functioneren van door de ramp getroffen en niet-getroffen leerlingen. We maakten ook een koppeling met gegevens van de GGD Jeugdgezondheidszorg over het sociaal-emotioneel functioneren van de kinderen op basis van gegevens uit afgenomen LSPPK- en SDQ-vragenlijsten.

De schoolprestaties van basisschoolleerlingen bleken slechts in beperkte mate beïnvloed te zijn door de vuurwerkramp. Kort na de ramp presteerden getroffen leerlingen zelfs beter dan de niet-getroffen leerlingen (meisjes bij taal, jongens bij rekenen). Twee tot drie jaar na de ramp was er wel een significant effect van het meemaken van de ramp op sociaal-emotioneel functioneren. Door leerkrachten, ouders en de schoolarts werd probleemgedrag gerapporteerd, ook in de lage groepen, dat zijn kinderen die bij de vuurwerkramp 1-4 jaar waren. Leerkrachten en jeugdgezondheidswerkers zouden zich daarom ook bewust moeten zijn van mogelijke problemen bij kinderen die een aantal jaar na een ramp met school starten. Hoewel ze erg jong zijn ten tijde van een ramp, kan van rampgerelateerde problematiek sprake zijn.

Pallas voerde het gehele onderzoek uit: we stelden het onderzoeksdesign op, verzorgden de dataverzameling, statistische data-analyse, rapportage en schreven een wetenschappelijk artikel.

Opdrachtgever:

GGD Regio Twente

Deel dit artikel

Publicatie:

Smilde-van den Doel DA, Smit C, Wolleswinkel-van den Bosch JH. School performance and social-emotional behavior of primary school children before and after a disaster. Pediatrics 2006;118:e1311-20.

Bekijk de publicatie

Op de hoogte blijven?

Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief. We houden u een aantal maal per jaar op de hoogte van recente projecten en ontwikkelingen.

Aanmelden nieuwsbrief ››

Social Media

Blijf op de hoogte door ons te volgen!

Contact

Millennium Tower
Unit 26.18 of 26.17
Weena 690
3012 CN Rotterdam


Door de huidige situatie met het coronavirus zijn we telefonisch slecht bereikbaar. Neem contact op per e-mail.
Telefoon +31 (0)10 447 44 49
E-mail info@pallashrc.com

Scroll naar boven