diensten database analyse pallas health research and consultancy header

Analyse gezondheidsenquête na blootstelling aan schadelijke stoffen

Eind 2009 werd bekend dat Sterigenics, een bedrijf waar medische materialen en kleding worden gesteriliseerd met het gas ethyleenoxide, meer ethyleenoxide had uitgestoten dan was toegestaan. Blootstelling aan ethyleenoxide kan onder bepaalde omstandigheden gezondheidsklachten veroorzaken. Om eventuele gezondheidsklachten in beeld te brengen, besloot gemeente Zoetermeer in 2010 een gezondheidsenquête uit te voeren onder (ex-)bewoners rondom de vestigingen van Sterigenics, (ex-)werknemers van omliggende bedrijven en volkstuinders.

Pallas voerde dit onderzoek naar de gezondheidseffecten van verhoogde uitstoot van ethyleenoxide uit. We maakten de onderzoeksopzetverzamelden de data via de gezondheidsenquête en voerden statistische data-analyses uit over de data van de ruim 1.950 enquêtes die retour kwamen en bruikbaar waren. Een deel van de data-analyse was beschrijvend. De resultaten daarvan zijn in tabellen weergegeven, in absolute aantallen met bijbehorende percentages, gemiddelden, standaarddeviaties en spreiding. Om statistische verschillen tussen groepen te onderzoeken maakten we gebruik van chi-kwadraat of t-toetsen.

Om na te gaan of blootstelling aan ethyleenoxide zelfgerapporteerde gezondheidsklachten kon verklaren berekenden we ook een blootstellingsindicator, op basis van de verblijfsduur rondom Sterigenics, de intensiteit van het verblijf (aantal uren aanwezig thuis, op het werk en/of de volkstuin) en de postcode van woning, bedrijf of volkstuin. De postcode koppelden we aan de door het RIVM berekende blootstellingsconcentratie van ethyleenoxide rondom Sterigenics. Bij de berekening van de blootstellingsindicator hielden we rekening met eventuele overlap in blootstelling. Als een respondent bijvoorbeeld tegelijk bewoner en werknemer was, droeg de blootstelling in beide categorieën bij aan de blootstellingsindicator.

De relatie tussen de berekende blootstelling aan ethyleenoxide en de gezondheid van respondenten onderzochten we met logistische regressieanalyses, rekeninghoudend met andere factoren die samenhangen met het optreden van bepaalde gezondheidsklachten en die juist meer of minder optreden bij de populatie die is blootgesteld aan ethyleenoxide. Oudere respondenten hebben bijvoorbeeld langer rondom Sterigenics kunnen wonen en kunnen daarom langduriger zijn blootgesteld aan ethyleenoxide. Maar ouderen

hebben in het algemeen meer gezondheidsklachten dan jongere mensen. Daardoor is het bij ouderen moeilijker te bepalen of een verband tussen gezondheidsklachten en blootstelling verklaard kan worden door de mate van blootstelling aan ethyleenoxide, door met de leeftijd samenhangende klachten of door beide. 

De analyses voerden we uit met SPSS.

Opdrachtgever:

Gemeente Zoetermeer

Deel dit artikel

Publicatie:

De opzet, methode en resultaten van dit onderzoek zijn beschreven in het rapport:

Speets A, Eeuwijk J, Wolleswinkel-van den Bosch J. Gezondheidsenquête naar aanleiding van de uitstoot van ethyleenoxide door Sterigenics, Zoetermeer. Rotterdam: Pallas, 2011.

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Lees meer

Sluiten