Strategische plannen ‘Gezonde Vaten’ en ‘Infection and Immunity’

diensten beleidsstudies pallas health research and consultancy header

Een aantal jaar geleden besloot het UMC Utrecht al het onderzoek en de patiëntenzorg onder te brengen in zeven thema’s. Voor elk van deze thema’s werd een Strategisch Plan geschreven. Pallas was ambtelijk secretaris voor twee thema’s: ‘Gezonde Vaten’ en ‘Infection and Immunity’. In die hoedanigheid schreven we de Strategisch Plannen voor deze thema’s, op basis van input van hoogleraren en artsen die we schriftelijk en via interviews verzamelden.

De strategische plannen omvatten onder andere een beschrijving van de onderzoeksthema’s, de wijze waarop onderzoek en patiëntenzorg geïntegreerd worden, de organisatiestructuur van het thema inclusief beschrijving van rollen en verantwoordelijkheden, ‘key-performance’-indicatoren, de in het UMC onder het thema vallende faciliteiten (zoals laboratorium, grote dataregistraties), concurrentiepositie van het thema, samenwerkingsverbanden nationaal en internationaal en de benodigde financiële middelen c.q. begroting van het thema.

Voor het thema ‘Gezonde Vaten’ schreef Pallas ook een schets voor een nieuw zorgprogramma, inclusief de processtappen tot realisatie daarvan.

Opdrachtgever:

UMC (Universitair Medisch Centrum) Utrecht

Deel dit artikel

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Lees meer

Sluiten