Startnota Academische Component UMC’s

diensten beleidsstudies pallas health research and consultancy header

De Universitair Medische Centra (UMC’s) in Nederland ontvangen een ‘Academische Component’ voor de extra kosten die zij maken voor hun topreferente zorgfunctie en innovatie- en ontwikkelfunctie.

De NFU, koepel van de UMC’s, kwam met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) overeen dat de UMC’s zich op twee manieren verantwoorden over de besteding van de financiële middelen die zij ontvangen voor de Academische Component. In een kortetermijn-cyclus (ieder jaar) leggen de UMC’s kwantitatieve verantwoording af. In een langetermijn-cyclus bieden de UMC’s aan VWS planmatig inzicht in de besteding van de middelen. Hiertoe stellen ze eens in de vier jaar een startnota op. De UMC’s sluiten bij de inzet van de financiële middelen aan bij de grote maatschappelijke opgaven voor gezondheid en gezondheidszorg (Maatschappelijke Opgaven Volksgezondheid en Gezondheidszorg, Nationale Wetenschapsagenda).

Pallas schreef als ambtelijk secretaris van een commissie met de voorzitters van de Raden van Bestuur van de UMC’s de eerste startnota ‘Langetermijn-besteding Academische Component’ voor het ministerie van VWS. In deze startnota is onder meer uiteengezet wat de UMC’s als hun rol zien in het zorglandschap in Nederland en de invulling van hun taak als topreferent ziekenhuis, waaronder de visie op concentratie van zorg in expertisecentra.

Opdrachtgever:

NFU – Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra

Deel dit artikel

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Lees meer

Sluiten