Procesevaluatie traject AWPG Crisisbeheersing ZonMw

Binnen het ZonMw-programma Academische Werkplaatsen Publieke Gezondheid (AWPG; 2005-2009) zijn in 2006 negen AWPG-en gestart, waarbinnen mensen uit beleid (gemeenten), onderzoek (universiteiten of kennisinstuten) en praktijk (GGD-en) samenwerken aan concrete volksgezondheidsvraagstukken. Zij geven hiermee een stimulans aan de academisering van de publieke gezondheid (meer evidence-based werken). De AWPG-en voeren onderzoek uit op de thema’s infectieziekten, epidemiologie, jeugdgezondheidszorg, gezondheidsbevordering en medische milieukunde. 

In het Vervolgprogramma Academische Werkplaatsen Publieke Gezondheid (2009-2014) stonden borging van projectresultaten, verankering van de opgebouwde kennisinfrastructuren en thematische verbreding centraal. Een van de nieuwe thema’s was Crisisbeheersing. ZonMw startte, onder begeleiding van Pallas, een proces om de haalbaarheid van de academisering van de crisisbeheersing te verkennen en bewustwording en draagvlak in het veld hiervoor te vergoten. Op basis van dit verkenningstraject bleek dat het te vroeg was voor een academische werkplaats. ZonMw besloot eerst partijen uit de praktijk van de geneeskundige crisisbeheersing (GGD/GHOR) te stimuleren om samen met onderzoeksinstellingen aan concrete vraagstukken gaan werken, om zo de praktijk te 'academiseren'. In een later stadium (2016) is een AWPG Crisisbeheersing in de openbare gezondheidszorg opgezet.

Het verkenningstraject ‘Academisering van de crisisbeheersing in de publieke gezondheid’ (2009 - 2014) week af van gangbare besluitvormingsprocessen binnen ZonMw. Daarom voerde Pallas, op verzoek van ZonMw – als een zelfstandig onderdeel van de interne zelfevaluatie van ZonMw – een evaluerende en documenterende terugblik uit op het gehele traject.

De terugblik baseerden we op:

  • Deskresearch: onderzoek van documenten en rapportages;
  • Inventarisatie in het veld naar aanleiding van ingediende projectideeën;
  • Interviews met indieners van goedgekeurde projectaanvragen;
  • Bevindingen van het ZonMw-bureau, de Subcommissie Crisisbeheersing en Pallas. 

We beschreven in het evaluatierapport het proces (aanpak, uitvoering, tijdslijn) inclusief keuzemomenten en aanleidingen daarvoor; succes- en risicofactoren voor het doorlopen traject en inzichten in de ervaringen van en ontwikkelingen in het veld tijdens en na afloop van het doorlopen traject. 

Opdrachtgever:

ZonMw

Deel dit artikel

Op de hoogte blijven?

Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief. We houden u een aantal maal per jaar op de hoogte van recente projecten en ontwikkelingen.

Aanmelden nieuwsbrief ››

Social Media

Blijf op de hoogte door ons te volgen!

Contact

Millennium Tower
Unit 26.18 of 26.17
Weena 690
3012 CN Rotterdam


Door de huidige situatie met het coronavirus zijn we telefonisch slecht bereikbaar. Neem contact op per e-mail.
Telefoon +31 (0)10 447 44 49
E-mail info@pallashrc.com

Scroll naar boven