Evaluatie Zorg Advies Teams-plus

diensten beleidsstudies pallas health research and consultancy header

Pallas evalueerde in samenwerking met GGD Rotterdam-Rijnmond via een quickscan de stand van zaken rond het functioneren van de Zorg Advies Teams-plus van de beide ROC’s in Rotterdam: Albeda College en Zadkine. Voor deze quickscan verzamelden en analyseerden we kwalitatieve en kwantitatieve gegevens.

De zorgstructuur van een ROC is georganiseerd in drie schillen:

  • Docent en loopbaanbegeleider proberen, eventueel samen met schoolmaatschappelijk werker of gedragstrainer, zoveel mogelijk loopbaan- en leergerelateerde problemen op te lossen.
  • Als er ook problemen zijn buiten het onderwijs kan het interne zorgoverleg (Zorg- en Adviesteam, ZAT) erbij betrokken worden.
  • Zwaardere problemen kunnen doorverwezen worden naar een (extern) ZAT-plus. Daarin participeren naast het onderwijs partners als Centrum voor Jeugd en Gezin/GGD, Bureau Jeugdzorg, Geestelijke Gezondheidszorg, Leerplicht-RMC en op afroep het Regionaal Expertise Centrum, de politie of de Gemeentelijk Organisatie Sluitende Aanpak (GOSA).

Voor de quickscan maakten we de onderzoeksopzet, voerden deskresearch uit en verzamelden kwantitatieve gegevens. Voor het kwalitatieve deel van het onderzoek stelden we interviewvragen op, namen een deel van de interviews af (ander deel werd door GGD zelf gehouden) en analyseerden alle interviews. De onderzoeksopzet en resultaten verwerkten we in een rapportage voor de opdrachtgever.

Opdrachtgever:

GGD Rotterdam-Rijnmond 

Deel dit artikel

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Lees meer

Sluiten