Effectevaluatie Bewustwordingsproject ‘Binnenmilieu Basisscholen’

diensten beleidsstudies pallas health research and consultancy header

Een goede luchtkwaliteit in schoolgebouwen is belangrijk voor de gezondheid van leerlingen en leerkrachten. Ook de schoolprestaties zijn beter bij leerlingen op basisscholen met goed geventileerde lokalen. In opdracht van de ministeries IenM (Infrastructuur en Milieu) en OCW (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) coördineerde GGD GHOR Nederland daarom van 2008 t/m 2013 het project ‘Bewustwording Binnenmilieu Basisscholen’. 

Doel was op basisscholen een gezond binnenmilieu te bevorderen via 1) het op gang brengen van een bewustwordingsproces en 2) het bevorderen van betere ventilatie van schoollokalen, niet alleen tijdens het project, maar ook daarna. De regionale GGD’en voerden het bewustwordingsproject uit.

GGD GHOR Nederland vroeg Pallas een evaluatieonderzoek uit te voeren naar het effect van het bewustwordingsproject. Voor dit onderzoek voerden we deskresearch uit, gecombineerd met kwantitatief en kwalitatief onderzoek. Via deskresearch brachten we onder andere initiatieven in Nederland ter bevordering van een gezond binnenmilieu in kaart. De 4.300 basisscholen die in het kader van het bewustwordingsproject door GGD-en waren bezocht vroegen we een digitale enquête in te vullen. Aanvullend hielden we met een aantal scholen telefonische interviews voor verdieping van aspecten die naar voren kwamen uit de enquête. De verzamelde gegevens analyseerden we met SPSS en software voor kwalitatieve data-analyse.

We beschreven de onderzoeksresultaten in een rapport voor GGD GHOR Nederland en de ministeries van IenM en OCW. Dit staat online op GGD GHOR Kennisnet.

Opdrachtgever:

GGD GHOR Nederland

Deel dit artikel

Publicaties:

J Eeuwijk, K Kochems, DA Smilde-van den Doel. Evaluatie Bewustwordingsproject ‘Binnenmilieu Basisscholen’. Rotterdam: Pallas, 2014

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Lees meer

Sluiten